El diari digital Forum Libertas es fa ressò del nostre projecte i explica l’establiment d’una iniciativa de la ciutat per[…]