“Barris solidaris”

és un programa orientat a organitzar la solidaritat de barris acomodats cap a barris amb necessitats concretes no cobertes pels serveis públics, ni la solidaritat social, definides amb la participació de les entitats dels propis barris.

Alhora que es cobreix una necessitat, es pretén també generar capital social per mitjà de la xarxa de col·laboració en tots dos barris i millorar el capital humà mitjançant el compromís de persones residents als barris receptors. “Barris Solidaris” està plantejat com una solidaritat “de proximitat” que pugui satisfer necessitats concretes de persones/col·lectius necessitats, alhora que genera estructures de relació positiva i col·laboració entre persones i entitats.