Pot llegir el complet de la noticia fent en la imatge sota aquestes línies, la noticia es troba en les planes 45 i 46 de la publicació.