• La crisi ha fet molt de mal a persones i famílies.
  • Fer arribar la solidaritat a aquells viuen a prop nostre.
  • Podem fer encara més.


BSL

  • Moltes persones i entitats fan molt, però la situació empitjora.
  • Una nova manera de solidaritat.
  • Podem fer encara més.

“Barris solidaris” és un programa orientat a organitzar la solidaritat de barris benestants (empreses, entitats, famílies…) envers barris amb necessitats concretes no cobertes pels serveis públics ni la solidaritat social (Càritas, Creu Roja, entre d’altres) definides amb col·laboració de les entitats dels propis barris. Al mateix temps que es cobreix una necessitat, es pretén generar capital social a través de la xarxa de col·laboració entre ambdós barris, i millorar el capital humà mitjançant el compromís de persones residents en els barris receptors.

lucasdtt

Ajudar a situacions personals concretes, especialment joves i nens que viuen en zones i barris especialment difícils. Vehiculant la solidaritat de persones i entitats d’altres barris que no pateixen la crisi.

“Barris Solidaris” està plantejat com una solidaritat “de proximitat” que pugui satisfer necessitats concretes de persones/col·lectius necessitats, al temps que genera estructures de relació positiva i col·laboració entre persones i entitats.

lucasdt